پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ اسفند ۱۵, شنبه

بیانیه پیوند سرا به مناسبت "هشتم مارس" روز بزرگداشت زن

زنان، در کشورهائی که دین در حکومت ادغام شده، و قوانین اساسی آن کشور بر اساس قوانین مذهبیِ پدرسالار شکل گرفته که محلی برای اصلاح ندارد، نسبت به زنانی که در کشورهای دمکراتیک، سکولار و با قوانینی مبتنی بر مفاد جهانی حقوق بشر، زندگی میکنند، از شرایط سختتر و تبعیض بیشتری رنج میبرند.


بیانیه پیوند سرا به مناسبت "هشتم مارس" روز بزرگداشت زن

در نیمۀ دوم قرن نوزدهم، غرب، شاهد نهضت زنان کارگری بود که در طلب بهبود شرایط کار و افزایش دستمزد، تظاهرات کردند، و راه سخت آنان را تا به امروز زنانی که خواهان به دست آوردن حقوقی برابر، در همه زمینه‎ها بودهاند ادامه دادهاند. صد و پنجاه سال پیش نیز، ایرانیان شاهد قیام زنی ادیب و پیشرو، طاهره قرةالعین، بودند که حجاب از سر برگرفت و مردم را به برابری زن و مرد و احترام به شأن آدمی فراخواند، و ادامه چنان راهی تا امروز، گسترده‎تر و پربارتر شده است.

بدیهی است زنان، در کشورهائی که دین در حکومت ادغام شده، و قوانین اساسی آن کشور بر اساس قوانین مذهبیِ پدرسالار شکل گرفته که محلی برای اصلاح ندارد، نسبت به زنانی که در کشورهای دمکراتیک، سکولار و با قوانینی مبتنی بر مفاد جهانی حقوق بشر، زندگی میکنند، از شرایط سختتر و تبعیض بیشتری رنج میبرند. به همین دلیل، مبارزات زنان ایرانی؛ کارگر، معلم، متخصص، دانشجو، خانه دار، پزشک، هنرمند...، همه و همه، بطور مستمر و پی‎‎گیر، برای برابری و آزادی و به دست آوردن حقوق انسانی خویش در سایۀ قوانینی زمینی، امروزی و انسانی است.

خوشبختانه با گسترش رفت و آمدها و برقراریِ ارتباط‎های اینترنتی، دریچههای شناخت و آگاهی بهروی زن و مرد گشوده شده و زنان ایرانی بیش از پیش بهقابلیتهای خود پی برده و در تمام زمینهها، بویژه هنر، که بطور مستمر تحت سرکوب و انقیاد نظام بوده است، استعدادهای چشمگیر خویش را عرضه کردهاند.

زنان ایرانی، در سخت ترین شرایط، با زایش جهانی سرشار از رنگ، نقاشی، نمایش، بازیگری، شعر، داستان، رقص و ساز و آواز،....، عرصههای متفاوت زندگی را رونق بخشیده‎اند و رنگین کمان دنیائی از برابری، دوستی و همکاری را مقابل رژیم سرکوبگری که خواهان راندن زنان به خانه هاست قرار داده‎اند.

من از طرف پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران، روز هشت مارس، که نماد آگاهی و همبستگیِ زنان نسبت به حقوق برابر انسانی است را به همه زنان و مردان برابری خواه، بویژه زنان و مردان ایرانی تبریک و تهنیت می گویم.

سردبیر و سخنگوی پیوند سرا
پرتو نوری علا


۲ نظر:

Fereydoun Mandegar گفت...

پرتوجان،
نظری ندارم بلکه همصدایی را خواستم یادآور شوم.
در ضمن خواستم بگویم کار مفید و درستی‌ست که خاطرات مادر را اینجا سر و سامان می‌دهی. قدر این یادها را اهل کنجکاوی‌های تاریخ معاصر بیشتر می‌انند، چرا که این نویسندگان صمیمانه برای خود می‌نوشتند و نکته‌هایی ناگهان در نوشته‌های‌شان یافت می‌شود که در بهترین «وقایع اتفاقیه" بعید است پیدا کرد.
دوست،
فریدون

پرتو نوری علا گفت...

دوست گرامی فریدون ماندگار
ممنون از همصدائی و ابراز نظرتان در مورد خاطرات مادرم. خوشحالم کردید.