پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۳ مرداد ۲۷, دوشنبه

شادباش پیوند سرا، به مناسبت دومین کنگرۀ سکولار دمکرات های ایران، توسط پرتو نوری علا

بسیار خوشوقت و مفتخرم که از طرف شاعران، نویسندگان و هنرمندانِ نهاد مدنی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی ی "پیوند سرا"، صمیمانه ترین تبریک های خود را به برگزار کنندگان دومین کنگرۀ سکولاردمکرات های ایران، همزمان با یکصد و هشتمین سالگرد انقلاب مشروطه ایران، تقدیم نمایم.
در شرایطی که حکومت ظلم و ستم رژیم اسلامی برای ادامۀ خود، با ایجاد ترس و تبعیض، بویژه میان زن و مرد و اقوام گوناگون ایرانی و باورمندان به سایر مذاهب یا دگراندیشان، مذبوحانه می کوشد تا بر زشت کاری ها، بگیر و ببندها و کشتارهای هر روزه خود، سرپوش گذاشته و با صرف هزینه های گزاف، علیه جنبش های سکولار دمکرات، لجن پراکنی کند، شکل گرفتن جنبش سکولار دمکراسی ایران و استقبال از آن، از هم اکنون خواب عمال رژیم را آشفته است.
بدون شک، امکان شکل گرفتن دومین کنگره سکولار دمکرات های ایران، ماحصلِ تلاش بی وقفۀ یاران سکولار دمکرات در کنگرۀ اول، در سال گذشته، در شهر واشنگتن است. پیوستن و مجموع شدن نزدیک به بیست سازمان و گروه و حزب سکولار دمکرات، که در نهایت همگی خواهان سرنگونی یا گذار از رژیم سفاک اسلامی هستند، و شرکت دوستانۀ سایر گروه ها و سازمان ها در این کنگره، نشانگر اندیشۀ ترقی خواه و روند تفکر کنشگران سیاسی و اجتماعی و همچنین اکثر مردم بسوی جایگزین کردن حکومتی سکولار دمکرات در رژیم اسلامی است.
همان نخستین کنگره بود که ضرورت گسترش تفکر و اندیشه سکولار دمکرات از طریق آفرینش های هنری و خلاقه، به مثابه عاطفی ترین پیوند با مخاطبین خود را به ما یادآور شد و نطفه تأسیس پیوند سرا را در ذهن ما کاشت. زیرا قدرتِ هنر، نااميدی را از بین میبرد و ما به ‌حضور اجتماعی هنر، به‌عنوان شکننده سکوت رسمی، به‌عنوان صدايی برای کسانی که صدايشان ناشنوده گرفته شده است، و به‌عنوان حقّی انسانی که با او زاده می‌شود، ايمان داریم. نهادی که از حيثيّت کلی و اميد بشری جدا نیست.
هنر حقّی است که همراه با تولّد آدمی به او تعلق می‌گيرد. قدرت‌مندترين ابزاری که ما را به‌زندگیِ تخيّلی و تجربیِ خود و ديگران رهنمون می‌سازد. در روند مستمرّ کشف مجدد و به‌دست آوردن حيثيّت آدمی، هنر، برای بينش سکولار دمکرات، امری حياتی است. حکومت‌هايی که بيشتر و بيشتر از دمکراسی و سکولاریسم دور می‌شوند، کمتر و کمتر «ضرورت» ترغيب هنرمندان را درک می‌کنند.
با توجه به  نیازهای فرهنگی ـ سياسی آيندۀ کشورمان، ايران، و بر اساس اين بينش که جایگزین ِ فرمانروایی اسلامی کنونی می بایست يک فرمانروایی ملی و سکولار دموکرات باشد، ما شاعران، نویسندگان و هنرمندان سکولار دمکرات، «پيوند سرا" را با اساسنامه ای که به تأیید کلیه اعضاء رسیده است، همزمان با یکصد و هشتمین سالگشت ِ پيروزی انقلاب ِ مشروطۀ ایران، بنیان گذاشته و از همه هنرمندان سکولار دمکرات در تبعید، دعوت می کنیم تا با پیوستن به این نهاد، در راستای گسترش ِ فرهنگ سکولار دموکراسی از راه ِ اندیشه و قلم، هنر و گفتارشان در میان ِ مردمان ِ ايران، بکوشند.
در پایان، با یقین به جایگزین کردن هرچه زودتر حکومت سکولار دمکراسی دلخواه مردم در ایران، بار دیگر برگزاری دومین کنگرۀ مجمع سکولار دمکرات های ایران، به برگزار کنندگان این برنامه و همه شمایان که حضور دارید و همه کسانی که این برنامه را دنبال می کنند تبریک و شادباش می گویم.

پرتو نوری علا
نهم اگوست دو هزار و چهارده میلادی، بوخوم / آلمان

هیچ نظری موجود نیست: