پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ دی ۲, چهارشنبه

جشن شب یلدا، یا نماد مبارزۀ بشری با سختی ها / پرتو نوری علا

صحبتِ حکام، ظلمتِ شب یلداست     نور ز خورشید خواه، بو که برآید
همانگونه که بشر در طول هزاره‎ها با مبارزه و مقاومت در برابر تاریکی و ظلمت، رنج و سرما و گرسنگی و مرگِ زمستانی، تاب آورد و به حیات خود تداوم بخشید، یقین دارم که ما ایرانیان نیز میتوانیم با سرما و ظلمتِ رژیم اسلامی مبارزه کرده، در انتظار زایش دوباره خورشید و چیرگی بر بدی، همچون شب یلدا، شبِ آزادی خود را جشن بگیریم.

روزگاری که کشاورزی بنیان زندگی و اصلی‎ترین منبع غذائیِ مردم بود، سرما و گرما، آفتاب و تاریکی، و بلندی و کوتاهی روز و شب، مفهومی مهم و تجربی در زندگی روزمره داشت. آنان میدیدند که چگونه پس از یک دوره سرما و یخبندان، کم کم با تابش خورشید، بر تداوم روشنائی و بلندی روز افزوده میشود و با ذوب شدن برف، زمین خیس، گیاهان سبز میزاید.

باروری و زایش دوبارۀ زمین نوید تداوم حیات را در خود داشت و انسانی که ماههای متمادی، با ظلمت و تاریکی، سرما و یخبندان، قحطی و گرسنگی، و بیماری و مرگ مقابله کرده بود، با شادمانی، آماده شروع دوباره زندگی می‎شد و فراهم کردن قوت امروز و فردای خود را جشن میگرفت. جشنی که هیچگونه وابستگی به باوری دینی و متافزیکی نداشت، و تنها به علت کشت و کار و حفظ جان و استمرار حیات بشر، مهم و محترم شناخته شده بود.

کاهش تدریجی از بلندیِ شب‎های ظلمانی و سرد، و افزوده شدن به بلندای روز و گرم شدن زمین، و استمرار زندگی، شناختی بود که بشر پراکنده بر این کره خاکی با گوشت و پوست و استخوان خویش، به شادی تجربهاش کرده بود و به همین دلیل، پایانِ بلندترین شب سال را جشن میگرفت.

مردم سایر مناطق زمین نیز با اختلاف چند روز و چند ساعت، این تجربه را پیش رو داشتند و زایش خورشید را جشن میگرفتند؛ بی دلیل نیست که در اغلب سرزمینها ریشه مشترکی جشنهای زمستانی مردم را به هم گره میزند. محور اصلیِ تمام این جشنها، خورشیدِ عالمتاب بود که نور و روشنائی و گرما می‎زائید.
"مهر" در آئینهای ایرانی و "میترا" میان رومیان و جشن کریسمس میان مسیحیان، ریشههای مشترک زایش خورشید دارند.  

یلدا، در اصل، واژه‎ای است سریانی  ܝܠܕܐ به معنای زایش و تولد است. ابوریحان بیرونی آن را میلاد اکبر به منظور میلاد خورشید یاد کرده است. در آثارالباقیه وی، از آن به عنوان "خور" و در سایر منابع خُره روز یا خرده روز هم یاد شده است. شب یلدا را در فرهنگ عوام شب چله نیز خوانده اند که چله بزرگ از آغاز زمستان و به مدت چهل روز است، اما به معنای یک دوره معین، نه الزاماً چهل روز نیز بکار رفته است.

شب یلدا یا مهر یا میترا اغلب با تهیه و گردآوردن مواد غذائی، این منبع تداوم حیات بشری جشن گرفته می شد و می‎شود.

همانگونه که بشر در طول هزاره‎ها با مبارزه و مقاومت در برابر تاریکی و ظلمت، رنج و سرما و گرسنگی و مرگِ زمستانی، تاب آورد و به حیات خود تداوم بخشید، یقین دارم که ما ایرانیان نیز میتوانیم با سرما و ظلمتِ رژیم اسلامی مبارزه کرده، در انتظار زایش دوباره خورشید و چیرگی بر بدی، همچون شب یلدا، شبِ آزادی خود را جشن بگیریم.

البرز نیوز
http://www.alborznews.eu/index.php/2012-06-04-14-34-03/2012-06-12-09-34-23/22427-iran-ejtemai-farhangi121.html

هیچ نظری موجود نیست: