پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۳ دی ۱۶, سه‌شنبه

فصلنامۀ بررسی کتاب، در لس آنجلس، بیست و چهار ساله شد

مجید روشنگر، بر اساس تجربیاتی که طی سال ها کارِ طولانی، در زمینۀ هنر و ادبیات، درداخل و خارج از ایران داشته، و همچنین با جمع آوری نمونه های آفرینشِ ادبیِ ایرانیان مهاجر،
به تفاوت های بارزی میان ادبیات بومی با آفرینش های ادبیِ در مهاجرت، - یا آنچه خود، "ادبیات مهاجرت" نامگذاری کرده است -، باور دارد.


جدیدترین نسخۀ فصلنامۀ معتبر بررسی کتاب (ویژۀ هنر و ادبیات)، در لس آنجلس، به سردبیری نویسنده، مترجم و ادیتورِ برجسته، آقای مجید روشنگر، در هفتاد و نُهمین شماره، از دورۀ جدید، در آغاز سال جهانی 2015، منتشر گردید.

مجید روشنگر، از ادیبان و اهل هنر، در سال های زندگی در ایران، کار و همت خود را در "سازمان کتابهای جیبی" گذاشت، و موفق شد برای نخستین بار در ایران، کتاب های "ارزان قیمت" را در سطح وسیعی به دست دوستداران کتاب برساند. ایشان پس از مهاجرت به خارج از ایران و ساکن شدن در کالیفرنیای جنوبی نیز، در کنارِ استقرارِ زندگیِ جدید، در سخت ترین شرایط،، کار خود را در زمینۀ چاپ و نشر کتاب، ادامه داده و بدون دریافتِ کمک مالی از نهاد یا سازمانی، فصلنامۀ "بررسی کتاب" را  چاپ و منتشر کرده است.
مجید روشنگر، بر اساس تجربیاتی که طی سالها کارِ طولانی، در زمینۀ هنر و ادبیات، در ایران و خارج داشته، و همچنین با جمع آوری نمونه های آفرینشِ ادبیِ ایرانیان مهاجر، به تفاوت های بارزی میان ادبیات بومی با آفرینش های ادبیِ در مهاجرت، - یا آنچه خود، "ادبیات مهاجرت" نامگذاری کرده است -، باور دارد.

او دیده است که چگونه عناصرِ زندگی و فرهنگ کشورِ میزبان، در نگاه و اندیشه و رفتارِ ایرانیِ مهاجر، نَشت می کند و در آفرینش های ادبی و هنری او، آگاه یا ناآگاه، بازتاب می یابد.
او دیده است که چگونه، آفرینش های ادبی و هنری ایرانیِ مهاجر، در سال های دور از وطن، خانواده، فرهنگ و بویژه زبان مادری، آینه می شود؛ مقابل خودش و ایرانیانیان درون و برونِ کشور.
و او دریافته است که تنها با تشویق و ترغیب هنرمندان مهاجر، (یا علاقمندان به هنر)، به آفرینش آثار ادبی است، که ایرانیِ جدا مانده از وطن، ذهن و زبان، که پاره های وجود و هویت اویند، چگونه می تواند با آفرینش های هنری، زیستن در سرزمینی دیگر را تاب آورد و هویتی پوست انداخته و فراز آمده از گذشته، بیآفریند.
به دلایل فوق است که مجید روشنگر بی وقفه و بی چشمداشت، مرزها را درمی نوردد، آثار پراکندۀ هنرمندان را در ناکجا آبادهای هجرت، جمع می آورد، جوانترها را به خلق و آفرینش ادبی، دعوت می کند و با چاپ و نشر آثار آنان، شور و شوقی برای دوام آوردن مهاجر ایرانی برمی انگیزد. یا بهتر بگویم، به تداوم زندگی او یاری می رساند.
بی شک ادیبان و هنرمندانی ایرانیِ دیگری هستند که مُجدّانه، به گردآوری و نشر آثار ارزنده به زبان فارسی، در خارج از ایران، همت گماشته اند، اما ویژگی برجستۀ کار مجید روشنگر، یکم، پرداختن صرف به آثار ادبی و هنری خلاقه است و دوم استقلال آن از هر سازمان و بنیاد و نحلۀ فکری و مذهبی و سیاسی است و سه دیگر، پشتیبان کسانی است که قدرت بهره مندی از امکانات آکادمیک را ندارند.
مجید روشنگر با نشر بی وقفۀ فصلنامۀ بررسی کتاب (ویژۀ هنر و ادبیات)، و با ترویج "ادبیاتِ مهاجرت"، طی بیست و چهار سال، نه تنها توانسته است اندیشه ای سکولار و دمکرات را میان ایرانیان رواج دهد، که برای تاریخ ادبیِ ایرانیان و آیندگانی که علاقمند به شناخت علل این مهاجرت عظیم، شرایط معیشتی، و حس و عاطفۀ مهاجر ایرانی در تقابل با فرهنگِ غیر و چگونگیِ انطباق با افراد و محیطِ کشورهای میزبان، بوده اند، از طریق هنر، اوراقی ماندگار و ارزشمند، از خود بر جای بگذارد.
گردانندگانِ "پیوند سرا" استمرار و پویائی فصلنامۀ ادبیِ "بررسی کتاب" را به آقای روشنگر و همسر و همکار عزیز ایشان، خانم مهناز روشنگر، و تمام علاقمندان به فرهنگ و ادب ایرانی، تبریک می گویند.

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

اطلاعات برای تماس با فصلنامۀ "بررسی کتاب":
6131-Tel: (310) 266
 www.persianbookreview.com
Add: P. O. Box 1174
 Malibu, CA 90265-1174

U. S. A.

هیچ نظری موجود نیست: