پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ شهریور ۱۵, یکشنبه

شعر امروز ایران / مهرداد فلاح*

کلاغ

دارم دوباره کلاغ میشوم ... نترسيد!
جار نمیکشم

روی آنتن که میروم
بر گيرندههای شما خش میافتد
می روم روی درختی در پارک
میگذارم که چشمهای گرسنه بر نيمکت
سير نگاهم کنند


کلاغ
 
 دارم دوباره کلاغ میشوم ... نترسيد!
جار نمیکشم

روی آنتن که میروم
بر گيرندههای شما خش میافتد
می روم روی درختی در پارک
میگذارم که چشمهای گرسنه بر نيمکت
سير نگاهم کنند

کاری به کار کسی ندارم
روی اين برف
جای پای خودم را میکارم


اين روز نامهای که من خبر نگارش هستم
تا به دست شما برسد آب میشود
جار چرا بزنم!؟


* احمد باقری پور فلاح معروف به مهرداد فلاح، زادۀ 1339 در گیلان است. او از شاعران تاثیر گذار در شعر دهۀ هفتاد ایران بود. دهه ای که ویژگیِ‎اش شعر جمعی از شاعران قدیم و جدید ایران است. آغاز شاعری فلاح به دهۀ شصت برمی گردد که با انتشار خواندیدنی ها مطرح شد. از دیگر آثار او “چهار دهان و یک نگاه”، “دارم دوباره کلاغ می‌شوم”، “از خودم”، “بریم هواخوری”، « قدم از آدم» (گزیدۀ شعر» و « مانیفست اسب » است.

هیچ نظری موجود نیست: