پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ آبان ۲۹, جمعه

من در اقلیتم / شعر / فرشید خیرآبادی


من  در اقلیتم
در اقلیت دور آ دور
من اقلیتم در میان تمام
اردوگاههای شرقی
     که به کار اجباری
             برای نیستی
                 روان اندفرشید خیرآبادی

من  در اقلیتم
در اقلیت دور آ دور
من اقلیتم در میان تمام اردوگاه های شرقی
              که به کار اجباری
                       برای نیستی
                             روان اند
پاک کننده ی پستی و هیچیِ اینان
برای نعرهی بادهای دیوانه
من یک زیست کننده ی مطرودم
برای همهی حاشیههای دوزخ
برای دور کردن ننگِ همهی ساز وُ کارهای اهریمنی

من در اقلیتم
نه کم هستم و نه کاستم
اما در اقلیتم ، که اکثریتم
چرا که همه ی رودها به سوی من جاری می شوند
همهی برکهها و همهی کشتزارها
هان! نوازش بادهای شمالی
اکثریت بسیارم، که دارم دارایی را
                                        وَ
در اقلیتم
من اقلیتم بین اینان
                    شغالان
                    که در اکثریت‎اند
من در دوزخم
پردیس در دوزخم

گفتم در اقلیتم

هیچ نظری موجود نیست: