پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ شهریور ۱۴, شنبه

بيا برويم / شعر / افشين بابازاده

بيا برويم 
به همان جايى
كه سرعت حرفها 
در جادههاى نوساز
محدويتى ندارد 
     ميان ساختمانهاى تازه بنا شده، 
قدم بزنيم 


بیا برویم

بيا برويم 
به همان جايى
كه سرعت حرفها 
در جادههاى نوساز
محدويتى ندارد 
     ميان ساختمانهاى تازه بنا شده
قدم بزنيم 
و از سر بىحوصلگى 
بگوييم قوانين امروز معنى ندارد
ما مىتوانيم 
   قوانين امروزين را زير پا بگذاريم 
   تا بىقانونىِ شعرمان را 
   با مردم قسمت كنيم

با بى صبرى
شعر را
دگرگون  
   و براى ديگران بخوانيم 
هر صبح
      سَبكمان را 
بى هيچ دليلى با ديگران مبادله كنيم
تا شايد خاك را با خشت و شالودهاى  آرزو يكى كنيم

و شبها 
       تا آن جا كه مىتوانيم 
                  براى خواب ديدن 
چشمانمان را ببنديم 


هیچ نظری موجود نیست: