پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ شهریور ۲۰, جمعه

«عجایب خلقتی دیدم در این دشت» / شعر / ملیحه تیره گل


عجایب هفتگانه
یکی یکی
به جاهای نامعلوم نقل مکان شدند
جاهای هفتگانه منحل شد، عجایب نشد«عجایب خلقتی دیدم در این دشت»

ملیحه تیره گل


عجایب هفتگانه
یکی یکی
به جاهای نامعلوم نقل مکان شدند
جاهای هفتگانه منحل شد، عجایب نشد
*
ساکنان باغ­های معلق
- پیش از لق شدن-
نفرینِ طاق­نمای بزرگ را   
به آب و هوای سراسر سیاره
فِدِکس کرده بودند
*                
حالا هم
مالکان سابق هفتگانه
علیه بی­جائی در مکان
و علیه بی­جائی در محلِ ­اِعراب    
از ناکجا تا بوداپست
از بوداپست تا برلین
راهپیمائی دارند
تا از عجایبی که هست
یکی بردارند
و به هفتگانههایی که نیست
یکی بیافزایند.

سپتامبر 2015

هیچ نظری موجود نیست: