پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ مهر ۱, چهارشنبه

شعر امروز ایران / صفر طولانی، و از این فاصله / دو شعر / علی آزادی*

صفر طولانی

راه كه می‎رود
     رویِ ستون فقرات من
                        ايستادهست


صفر طولانی
راه كه می‎رود
     رویِ ستون فقرات من

                        ايستادهست
آوازی بيرون می‎آيد
                      تو در تو
ازنشنيدههايی كه شنيدن می‎خواست
عمق سرد آب
     وگرمای دستی كه نيست
دورشدن نوری كه شكسته را
                سرشكسته می‎نويسد:
"بيا و پيدایم كن
               دراين صفر طولانی!"


ازاين فاصله  / علی آزادی


ازاين فاصله
كه لايه ای ازشن
ساحت
اش را نزديك می‎شود
يك هذلولیِ شناور
درسايه
اش می‎چرخد
سايه
ای ديگر
را نوشته
های اش را می‎رود
سَری به خواب زد و گفت:
" نمی‎توانی مرا نبينی!
مخروط من سربالاست "
وپايين كه افتاد
صدايی آشكار است:
"اين زخم شيرين
پشت بزاقی خوابيده"
حالا سمتی كه آب افتاده
دارد خودش جمع می‎كند!

برگرفته از سایت  س دای شعر

August 20 2015

* علی آزادی از شاعرانی است که کار نشر اشعارش را از سال 1363 آغاز کرده است. کتابی که از او منتشر شده "و دال حرفِ آخر سفید است" نام دارد که حاوی 42 شعر است. اکثر اشعار علی آزاد در سایت سِ دایِ شعر، منتشر شده است. 

هیچ نظری موجود نیست: