پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ آبان ۱۹, سه‌شنبه

اسمی که در اسمی خوابیده / شعر امروز ایران/ علی آزادی

اسمی که در اسمی خوابیده خوابیده
وخواب دیده: "نگران است هنوز!؟"
این دیده بان بی بان
لغتی که سپردی ش
وسپردم های دیگری
رفت از شین
شین شتاب تا ته الفبا رفت:


علی آزادی
اسمی که در اسمی خوابیده خوابیده
وخواب دیده: "نگران است هنوز!؟"
این دیده بان بی بان
لغتی که سپردی ش
وسپردم های دیگری
رفت از شین
شین شتاب تا ته الفبا رفت:
"باز باز- بسته ات می کنم جای حروف!"
: می بندی ام نخ نازک کتاب!؟
: لای بر می دارم های ام
برمی دارم ات لب زود!
این لغت چه زود غروب کرد!
کرد...کرد...کرد!...
کرد!؟

هیچ نظری موجود نیست: