پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ آبان ۱۶, شنبه

"تا زندگی سوم" / مجموعه شعر / علی رضا زرّین

اخیراً جدیدترین دفتر شعر دکتر علی‎رضا زرّین، شاعر، منتقد، مترجم و نقاش ایرانی ساکن آمریکا، به نام "تا زندگی سوم"، توسط انتشارات مروارید در ایران منتشر شده است.

به رنگ خاک شدم / تا مرا دریابی / به جنس ابر درآمدم / تا مرا بباری / به روز پیوستم / تا مرا به روشنایی ببینی / به تاریکی دل بستم / که در ژرفایم آسوده باشی / به هر رنگ و راه و جنس / که درآمدم / باز هم خواستارم نشدی / پس همان که بودم / ماندم.  


جدیدترین مجموعه شعر دکتر علی‎رضا زرّین به نام "تا زندگی سوم"، در سال ۱۳۹۴ خورشیدی توسط انتشارات مروارید، در ۱۴۲ صفحه، و ۶۸ شعر، در ایران، منتشر شده است.

دکتر زرّین، از نوجوانی شعر می گفت و نخستین کارهای نوجوانی اش در نشریات مختلف چاپ شده بود. او در آغاز جوانی ایران را به قصد ادامه تحصیل، ترک کرد و به آمریکا آمد. پس از مدتی اشعار خود را به هر دو زبان فارسی و انگلیسی نوشت و کارهایش نه تنها در نشریات فارسی زبان که در نشریات مختلف انگلیسی نیز منتشر شد. زرین در آمریکا در زمینه ادبیات انگلیسی و ادبیات تطبیقی، دکترا گرفت و سال ها
در دانشگاههای متعددی در آمریکا به تدریس ادبیات پرداخت.
         
از زرّین هفت کتاب شعر به فارسی، پنج جلد کتاب به انگلیسی، یک پوستر شعر و یک کتاب در نقد ادبی منتشر شده است. آثار زرین به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه شده و مقاله‌های زیادی نیز در رابطه با آثار او به رشته تحریر درآمده است

کرمانشاهنامه، ۱۹۹۵
از قادسی تا سرزمین خوار، ۱۳۶۷
چمدانم، ۱۹۹۶
خنیای خون خورشید، (از دفتری منتشر نشده که ترجمهٔ انگلیسی اش در ۱۹۸۵ به انتشار رسید)
در جای هر گلوله، ۱۳۵۸
از جمله مهمترین اشعار انگلیسی او که در مجموعه‌های شعر در آمریکا به انتشار رسیده اند می توان به موارد زیر اشاره کرد:
         Identity Lessons (Penguin Press)
     A World Between (George Braziler, New York)
       Exiled Memories (Temple University Press)
     Literary Review's special edition on Iranian Literature

       Premonitions ( Kaya Press, New York)

هیچ نظری موجود نیست: