پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ آذر ۱۳, جمعه

من و تو / شعر / افشین بابازاده

من و 
      تو 
فرياد مى زنيم 
          آنارشيسم 
                با آبجو بهتر است
                يا در آب گوشت
      دستان ما هر دو را مى پسندد


 افشین بابازاده

من و 
      تو 
فرياد مىزنيم 
          آنارشيسم 
                با آبجو بهتر است
                يا در آب گوشت
      دستان ما هر دو را مى پسندد
 در اين سه راهى شلوغ  
       همه در برابر ما  سكوت مىكنند 
امروز
 ما مىرويم 
     دستانمان را بفشاريم
تا ببينند 
    اين دستان ماست 
       دستانى بدون رأى
       دستانى بدون يكديگر
       دستانى بدون  گزينش

       دستانى در جستجوى آدمها

هیچ نظری موجود نیست: