پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ دی ۷, دوشنبه

میان این سیب کال / شعر/ علی آزادی


میان این سیب کال
همیشه کودکی راه می رفت
                      راه می رود:"میان این سیب کال"

میان این سیب کال
همیشه کودکی راه می رفت
                      راه می رود:
لتفن به انجیرهای خشک دست نزن
ممکن است ذخیرهی آباش
                  از دستانات بمیرد!
گندم کامل
جو نارس
فرقی نمیکند
برای نخوردن
دندان شیری نمیشناسد
فقط میداند بايد نگاه نکند
تمام قصه همین است
اگرحوصله کردی نگاه نكن
این حرفها خیلی وقت است گلوی مرا...
کارد
تیز یا کند
فقط نمی بُرّد
راه می‌رود
         درجوانیام!


ازمجموعه شعر: میان این سیب کال، سروده ی سال های 1370-1369

هیچ نظری موجود نیست: