پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۳ شهریور ۶, پنجشنبه

افتخار رهبر به آشنائی با اخوان،یادداشت، فرج سرکوهی

دفتر نشر آثار رهبرِ جمهوری اسلامی، امروز؛ و به مناسبت سالگشت درگذشت اخوان، دستخطی از مهدی اخوان ثالث م. امید، در دفتر آقای خامنه ای، منتشر کرده است.
قدیم ها برخی آدم ها دفتری داشتند که به واسطه و بی واسطه به دست آدم های «مهم و مشهور» می رسانند و از آن ها خواهش می کردند تا شعری، متنی ، سطری و.. به یادگار در ان دفتر بنویسند و این دفترها مایه فخراشان بود. کاری شبیه به امضا گرفتن از افراد مشهور در دوران ما. در دبیرستان ما یکی دو دانش آموز از این دفترها داشتند.
علی خامنه ای در سال 1341 ، با واسطه کسی با اخوان آشنا شده و اخوان به خواهش او شعری در دفتر او نگاشته و توضیح داده است که در دفتر کهنه گرایان شهر نیمائی می نویسد و آن را توضیح می دهد تا کهنه گرایان نیز با مبانی اولیه اسلوب شعر نیمائی آشنا شوند و...
افتخار رهبر ایران به آشنائی با کسی که زمانی او را «هیچ» خواند، افتخار قدرت به آشنائی با شاعری که علیه قدرت بود، عبرت تاریخ نیست؟
من در باره رابطه اقای علی خامنه ای با اخوان یکی دوباری نوشته ام و از جمله نوشته ام : رهبر ایران نقل می کند که پس از انقلاب به اخوان تلفن کردم و گفتم«بیایید توی میدان و با شعر، با زبان، از انقلاب حمایت كنید» . اخوان با همان آزادگی، زیرکی و رندی که در او بود، در کلامی فشرده، با تاکید بر استقلال روشنفکر از قدرت پاسخ می دهد:«ما همیشه بر سلطه بوده ایم نه با سلطه». آقای خامنه ای باقی حکایت را نمی گوید اما اخوان برای من و بسیاری دیگر گفت که چند روز پس از رد پیشنهاد خامنه ای چند نفری در خیابان راه بر او میبندند و او را به شدت کتک می زنند. حقوق بازنشستگی اخوان نیز قطع می شود 
آقای خامنه ای در یکی از خطبه های نماز جمعه خود اخوان را «هیچ» خطاب کرد و اخوان یکی از زیباترین شعرهای زبان فارسی را با مطلع «هیچیم و چیزی کم» در پاسخ به او سرود. اما به روایتی پس از درگذشت اخوان با به خاک سپردن او در آرامگاه فردوسی موافقت کرد. بیش از این در لینک های زیر هست :
دستخط اخوان در دفتر رهبر جمهوری اسلانی هم در لینک زیر امده است

هیچ نظری موجود نیست: