پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۳ شهریور ۵, چهارشنبه

نامه هائی به شاعری جوان؛ نوشتۀ راینر ماریا ریلکه، برگردان: عباس شکری

اخیراً عباس شُکری، نویسنده و مترجم خوب و پرکار معاصر، ترجمۀ کامل نامه های «راینر ماریا ریلکه» به شاعری جوان را ترجمه و منتشر کرده است. کتابی که مانیفست شعر ریلکه خوانده شده است.نامه هائی که هم در عصر خودش و هم اکنون بسیاری از شاعرها به آن به عنوان منبعی اثرگذار مراجعه می کنند. 
در واقع، می توان این کتاب را مانیفست شعر او خواند.

"نامه به شاعری جوان" در حال سفر و سرگشتگی خودخواستۀ نویسنده، نوشته شده و ریلکه آنها را برای کسی آشکار می کند که هیچ شناختی از او ندارد. شاید ساختارمند کردن احساسات درونی، نه تنها نیاز که ذات و خلوت او را به نمایش می‌گذارد. به همین خاطر هم شاید طبیعی بنماید که نامه به یک ناشناس، بهترین شکل بیان احساسات شاعری است سرگشته و تنها. به این شکل، او ضمن حفظ فاصله خود با مخاطب، می‌تواند اعتمادی متقابل را سامان دهد.
این کتاب روز چهارشنبه بیست و هفتم آگوست 2014، توسط نشر «اچ اند اس مدیا» در لندن منتشر شده است. نسخه های گوناگون این کتاب: کاغذی، الکترونیکی را می توانید از آمازون یا آدرس ناشر تهیه کنید

هیچ نظری موجود نیست: