پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۳ اسفند ۲۰, چهارشنبه

انارِ خنده رو !/ شعر / رضا مقصدی


در همه جای جانِ ما
شعله به شعله، گشته ای !

واژه ی شادمانه را
بر دلِ ما نوشته ای!

بوی بهار می دهد
خاطره ی خجسته ات.
عطرِ انار می دهد
موی به پُشت، بسته ات.

در همه جای جانِ ما
شعله به شعله، گشته ای !
واژه ی شادمانه را
بر دلِ ما نوشته ای!

شب، که ترا صدا زَنَد
خنده به روی ما زَنَد.

مستِ مَیِ تو می شود
گلشنِ نو شکفته ام.
گوش، به حرف من بده !
هوش، به حرف من بده !

جُز تو! انار خنده رو !
شعرِ تری نگفته ام.


۱ نظر:

بابك اسماعيلي گفت...

چه شعر زيبايي !