پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ مرداد ۲۱, چهارشنبه

بالاى / شعر / افشين بابازاده

تقديم به نرگس محمدى 

بالاى مرگ
بالاى من 
بالاى مرگ
بالاى سر خود زمان
بالاى من 
بالاى هميشه ها
بالاى دور دورها


بالای  

افشین بابازاده

تقديم به نرگس محمدى 


بالاى مرگ
بالاى من 
بالاى مرگ
بالاى سر خود زمان
بالاى من 
بالاى هميشه ها
بالاى دور دورها
بالاى نزديكى ها
بالاى تو 
بالاى ناتمام توست 
بالاى ته سياهى
بالاى سر همه چيز
بالاى هيچ چيز 
بالاى تمامى 
بالاى ماست
بالاى من و توست 
بالاى همه چيز
بالاى كف دست هاى ماست
بالاى تمام سر   و     ته
بالاى من 
بالاى  خود من  
بالاى بودن ماست

هیچ نظری موجود نیست: