پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ مهر ۲, پنجشنبه

خانم گل و کاپیتان فوتبال ایران به دلیل مخالفت شوهر از مسابقات قهرمانی آسیایی بازماند.

کار مانا نیستانی
در مطبوعات کشور فقط همین یک جمله منتشر شد: "خانم گل و کاپیتان فوتبال ایران به دلیل مخالفت شوهر از مسابقات قهرمانی آسیایی بازماند. "

هیچ نظری موجود نیست: