پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ آبان ۱, جمعه

دو نفر برابرم / شعر / افشین بابازاده


دو نفر برابرم
سياهى 
در دستانشان
و لبانی در پاييز

افشین بابا زاده 

دو نفر برابرم
سياهى 
در دستانشان
و لبانی در پاييز
چشمانشان بسته 
در لباس چرمى سياه
ناخنهاى كشيده زن 
دستان مرد را 
نوازش مىكرد
هر دو سياه
پوشيده بودند 
كنار هم 
لبان سرخ زن با چند واژه كوتاه
لبان بسته مرد با مكثى بلند 
چشمان زن جوشان و بى لبخند 
چشمان مرد باز نشدنى


هیچ نظری موجود نیست: