پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ آبان ۱۰, یکشنبه

شمارش ها / شعر / افشین بابا زاده

با يك 
دو را 
به سه 
بُرد  

شمارش ها / افشین بابا زاده

با يك 
دو را 
به سه 
بُرد 
تا چهار را
با پنج و شش
آشنا كند
با هفت گلاويز شد
تا هشت 
ديد كه نُه و دَه 
مى آيند
دوباره از 
يك جاى ديگر
به يك 
ده
هزار
رسيد
باز هم
بايد 
از يك شروع مى‎كرد
يك روز 
پس از
دو 
سه 
هزارها
فهميد
كه صفر را 

نديده بود

هیچ نظری موجود نیست: