پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ آبان ۲۹, جمعه

امروز من / شعر / افشين بابازاده


روبروى امروز
روى پشت سر من افتاده
تا در لابه لاى روبرويم
زير پشت سرم را ببينم 


روبروى امروز
روى پشت سر من افتاده
تا در لابه لاى روبرويم
زير پشت سرم را ببينم 

روبرويم
بدنبال پشت سر من مى گردد
مى خواهد بالاى روبروى گذشته را ببيند   

 روبرويم
 زير و روى امروزها 
از پشت سر  
روى من 
ريخته اند    
همچون سر و رويم 
كه پشت به من 
روبرويم را دنبال مى كند


هیچ نظری موجود نیست: