پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ آذر ۲۳, دوشنبه

با عاشقان مهربان باش! شعر به دو زبان فارسی و انگلیسی / مجید نفیسی

از آن جهانِ بی کران
این جفتِ عاشقِ بی خانه را
تنها نیمکتِ اتوبوسی مانده است
با گفتگویی بی پایان.

با عاشقان مهربان باش! 
از آن جهانِ بی کران
این جفتِ عاشقِ بی خانه را
تنها نیمکتِ اتوبوسی مانده است
با گفتگویی بی پایان.
ای آنکه در خلوتِ خوابگاهت
از جا برمی خیزی
و پنجره را برهم می کوبی
تا پچپچه شان را خاموش کنی
با عاشقان مهربان باش!
تو هم یک روز
بر این نیمکت خواهی نشست
تا اتوبوس از راه برسد
دهانه ی آن گشوده شود
و بانگی برآید که "ای خواجه!
وقتِ رفتن است."
مجید نفیسی
۲ اوت ۲۰۱۵Be Gentle with Lovers! 
From that boundless world

There remains only a bus bench
For this homeless loving couple
Who talks endlessly.

Oh, you who get  up

In the privacy of your bedroom
And slam the window
To silence their chatter,
Be gentle with lovers!

One day you too

Will wait on that bench
For the bus to arrive.
Its mouth will open
And a voice will call out:
“Sir! It’s time to go.”


Majid Naficy

August 2, 2015

هیچ نظری موجود نیست: