پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ دی ۱۳, یکشنبه

جای خالی اش / شعر / علیرضا طبیب زاده

جایی میان این بیست و چهار ساعت
وقتی که تیره میشود این مسیر
چشمهایی، هر روز
از روی این صورتک به پایین می لغزند
و بر سنگفرش سرد می شکنند

جای خالی اش

جایی میان این بیست و چهار ساعت
وقتی که تیره میشود این مسیر
چشمهایی، هر روز
از روی این صورتک به پایین می لغزند
و بر سنگفرش سرد می شکنند

یادم می آید
             جایی دیگر  
میان همین بیست و چهار ساعت
عشق را آرام بر زمین گذاشتم
و دستانم را شستم

حال که لولاهای زنگاریِ این قلمروِ چند متری را لمس می کنم
می اندیشم
چه رازی ست
که هیچ ،
         هیچ چیز جای خالیِ عشق را پُر نمیکند؟

علیرضا طبیب زاده
Alirezarabibzadeh@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست: