پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ دی ۱۴, دوشنبه

اطلاعیه کانون نویسندگان ایران "در تبعید" به مناسبت خاموشیِ هما ناطق


پژوهشگر برجسته تاریخ، ادیب و نویسنده وهنرشناس، بانویی پیشرو، پرشور و جسور و پرتحرک، از میان ما رفت.هما ناطق عمر پُربار خود را صرف پژوهش و تدریس تاریخ ایران کرد که نتایج کار پرارج او دست یافتن به زوایای تازهای از تاریخ دویست ساله ایران است، زوایایی که بر پارهای ناروشناییهای رویدادهای این دوره تاریخ روشنی افکنده و چشم انداز تازهای را گشوده است.

هما ناطق روشنفکر و محقق آزاده و ترقی خواهی بود که کارش تنها غرقه شدن در کتاب ها خلاصه نمی شد. او در صحنه عمل هم حاضر بود و همدست مردمان، علیه استبدادِ آزادی ستیز و فرهنگ گریزـ چه در دوره ستمشاهی و چه در برابر ارتجاع حاکم ـ می ایستاد.

او باورش رابه آزادیِ بدون حصر و استثنای اندیشه و بیان و قلم، و مخالفت اش را با خودکامگی و استبداد درهر شکل آن، هرگز پنهان نمی کرد، چه در کلاس های درس، چه در آثار مکتوب و چه در سخنرانیهای پر شورش در آستانه انقلاب. 

هما ناطق در کانون نویسندگان ایران هم برابر جریان فشار عوامل یا هوادار رژیم اسلامی با بیپروایی تمام از باورهایش در دفاع آزادی قلم و علیه سانسور پای می فشرد

دراواخردوره دوم فعالیت کانون که مصادف با سرکوب سال شصت بود، همزمان با یورش سرکوبگران حکومت اسلامی به محل رسمی کانون و مصادره اسنادش، هیئت دبیران وقت برای مبارزه با سانسور و سرکوب، جلسات مخفی برگزار میکرد.هما ناطق عضو هیئت دبیران کانون، با استواری تمام دراین جلسات شرکت می کرد و مسئولیتها و ماموریتهای اصلی را می پذیرفت. در آن روزهای سیاه کشتار و بگیر و به بند سال شصت، نه تنها فعالین سیاسی که بسیاری از خانواده اهل قلم هم ناچار به خروج از کشور شدند.

هما ناطق در همان روزهای نخستینِ خروج اجباری از ایران، با همراهی  شماری از اعضای کانون که چون خود او به تبعید گرفتار آمده بودند، در ادامه تلاشهایشان در ایران ، کانون نویسندگان ایران "در تبعید " را بنیان نهادند. هما ناطق با اولین انتخابات، درهیئت سه نفره دبیران کانون به همراه زنده یاد غلامحسین ساعدی و نعمت آزرم گزین شد و در تدوین منشور و اساسنامه کانون نقش اساسی به عهده گرفت

کانون نویسندگان ایران "در تیعید" از خاموشی همکار ارجمند خود هما ناطق ،اندوهگین است،  تلاشهای پر ثمر او را در همه حوزهها ارج می نهد و به وابستگان ، بویژه فرزندان نازنین و جامعه بزرگ اهل قلم وهمه آزادی خواهان، تسلیت می گوید.

بی‎‎گمان هما ناطق در آثار ارزندهاش زنده است و نام و یاد و یادگارهای خلاقانه پژوهشیاش هماره ماندگارخواهد ماند.

کانون نویسندگان ایران "در تبعید"
چهارم ژانویه 2016/ 14 دی ماه 1394

هیچ نظری موجود نیست: