پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ بهمن ۲۹, پنجشنبه

براى تو مى نويسم / شعر / افشین بابازاده


برای تو مى نويسم 
كه روز از شب آغاز شده
و اين بامداد زمستانى 
از روى درختها، خيابانها
خودش را خم كرده 
تا ببينمت 

برای تو مىنويسم 
كه روز از شب آغاز شده
و اين بامدادِ زمستانى 
از روى درختها، خيابانها
خودش را خم كرده 
تا ببينمت 
و در سرماى چند گام ساده
لمس‎ات كنم  
و آستين تمام دستانم را بالا مىزنم 
تا زخمها را ببينى
زخمهاى بازى با گذشته 
زخمهاى جنگهاى پيش و پا افتاده 
بيش از هزار دست دارم 
تنها با يك دست مىنويسم 
و با اين دو دست در آغوشت مىگيرم

هیچ نظری موجود نیست: