پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۳ آبان ۲, جمعه

شعر / افشین بابازاده

بى تو 
گمان مى زنم
          به دستها و
                   بازوان 
                        سرد  
بى تو  
زنده ها را 
     ورق مى زنم               
     ميان كتابهاى گم شده

بى تو
گذشته هاى آتش را  
             در صفحه هاى پاره 
           كنار
               حسرتهاى امروز  
بى تو
موهاى سپيد را
         به رنگارنگ ابرها
                روى شانه واژه ها 
بى تو
قلبم را 
   مى گذارم برابر
                    تك تك 
                          ضربانش 
بى تو 
    فرياد مى زنم 
           بيدار بيدار
                  كابوس هاى زمان
          از خواب ها برخواسته اند  

هیچ نظری موجود نیست: