پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۳ مهر ۲۴, پنجشنبه

زمان لگدمال شده / شعر / افشین بابازاده

تو اينجايى نيستى
تو آنجايى نخواهى شد
اينجايى ها تو نمى شوند
آنجايى ها تو را نخواهند ديد
    پنجره اين سفرها 
تو را دنبال مى كنند 
و دنباله تصاوير 
به تو مى رسند
تا آنجا
كه زمان لگد مال مى شود
عقربه ها 
در اينجا و آنجا 
نمى چرخند
بى سبب
همه چيز
روى ساعتى ايستاده
تا اينجايى ها و آنجايى ها
زمان لگدمال شده را ببينند 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

تا آنجا / كه زمان لگد مال مى شود / عقربه ها / در اينجا و آنجا / نمى چرخند / بى سبب / همه چيز / روى ساعتى ايستاده

این قسمت اوج زیبای شعر است که شاید اگر بقیۀ شعر گزیده گوتر شود این اوج، خود را بهتر نشان دهد.

فریبا