پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۳ آبان ۱۴, چهارشنبه

سياست / شعر / افشین بابازاده


امروز دستانت را مى فشارد
ديروز ساده لوحانه 
روى چهره ات 
دروغ را بذر پاشى مى كرد.
                                                کاریکاتور از مانا نیستانی

افشین بابازاده

امروز دستانت را مى فشارد
ديروز ساده لوحانه 
روى چهره ات 
دروغ را بذر پاشى مى كرد
امروز دستانت را مى فشارد
فردا تو را جاده خاكى مى بيند
اين كارت انتخاباتى را
به نرخ روز حراج مى كند
بازار تورم شعارها 
به لباس اتو كشيده اى مى رسد 
من و 
     تو هم 
گوش مى دهيم 
و در گوشها چه چه مى زنند
تا با هر سخنرانى 
مدعى فرهنگ هم شوند 

امروز دستانت را مى فشارد
كه به  او رأى بدهيم
من و 
      تو 
فرياد مى زنيم 
          آنارشيسم 
                با آبجو بهتر است
                يا در آب گوشت
      دستان ما هر دو را مى پسندد
 در اين سه راهى شلوغ  
       همه در برابر ما  سكوت مى كنند 
امروز 
 ما مى رويم 
     دستانشان را بفشاريم
تا بدانند
    اين دستان ماست 
       دستانى بدون راى
       دستانى بدون تعارف
       دستانى بى دين و آزاد
       دستانى در جستجوى آدم ها 

هیچ نظری موجود نیست: