پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۳ آذر ۱۱, سه‌شنبه

اگر، و سَر / دو شعر / افشین بابا زاده

اگر
اگر اگر
اگر اگر  اگر 
اگر  اگر   اگر   اگر
اگر  اگر  اگر  اگر  اگر
اگر اگر  اگر  اگر
اگر اگر  اگر
اگر اگر
اگر
اگر
-------------------------------------------
سر

سر را بالا گرفت
آسمان با خداى هميشگى
تحقيرش مى كرد
سر را پايين انداخت
زمين قدم هايش را نمى شناخت  
سر را به آدم ها گرفت
از سر تا پياز در رفت و آمدهاشان
ورق مى خوردند 
سر گردنه بسوى فاجعه بود
سرتاسر
سر بود 
كه به خودش فكر مى كرد
تمام فكرها 
در اين سرها 
سرگردان بود
سر را بالا گرفت
تا به سر افتاده به زمين 
و سر افتاده بسوى مردم 
بگويد
سر من 
روى تن من است 
و همه اين ها 
 سرور و
سربار
سر من هستند

هیچ نظری موجود نیست: