پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۳ آذر ۸, شنبه

از مرتضی پاشائی تا وضعیت زنان و پیوند سرا / مصاحبه سعید بهبهانی با پرتو نوری علا

مرتضی پاشائی تا وضعیت زنان و پيوندسرا

گفتگو با پرتو نوری علا

https://www.youtube.com/watch?v=G-yC-IJdUUg&list=UULZLU8JesJs015OCT-idSJg

پرتو نوری علا در این مصاحبه از علت شرکت عظیم مردم در مراسم تشییع 
پیکر مرتضی پاشائی، پیوند سرا و انواع خشونت در یک جامعه و موانع فرهنگی برای رفع خشونت صحبت می کند

هیچ نظری موجود نیست: