پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ شهریور ۱, یکشنبه

تولد است / شعر / شادی سابُجی

به مناسبت تولدِ ستار بهشتی در رباط کريم


در انتهاي کوچک دالان کاگلی، تولد است
يک مردِ مرد نوشته دو خطی ز ديوِ شهر
پاداش و سهم نوشته اش، اما شهادت است


تولد است

در انتهاي کوچک دالان کاگلی، تولد است
يک مردِ مرد نوشته دو خطی ز ديوِ شهر
پاداش و سهم نوشته اش، اما شهادت است

در انتهاي کوچک دالان کاگلي، تولد است
ماندم هجومِ شهر که با شور مي دود
خود سوي پيرزني هم که گوهر است

در انتهاي کوچک دالان کاگلي، تولد است
اين مادران زخمي و تنها به گرد هم
در يک اتاق کوچک و زيبا که محفل است

در انتهاي کوچک دالان کاگلي، تولد است
با پرچمي سه رنگ و درخشان به روي کيک
حيف است که شمع ندارد به روي کيک
اما به زينت شعري به روي کيک
ايران نباشد اين تنِ من نيز، چون مباد

در انتهاي کوچک دالان کاگلي، تولد است
ستار ز پشت عکس هم به خنده است
خود نيست در ميان جمع، ولي به نام اوست
نامش برون ولي ز کُن و مکان شهادت است



1 شهريور 1394- معادل 23 اوت 2015 - فرانسه



هیچ نظری موجود نیست: