پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۵ فروردین ۱۲, پنجشنبه

الا یا ایها الساقی / شعر جدید محمدرضا عالی پیام (هالو)الا یا ایها الساقی اَدِرکاسن و ناولها
که طنز آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها


محمد رضا عالی پیام (هالو)

الا یا ایها الساقی ادرکاسن و ناولها
که طنز آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها

به زندان رجایی شهر، بند دو، بفرما چای
میان دسته ی اشرار و معتادان و قاتل ها

حشیش و شیشه و چرس و کرک ما بین معتادان
از آن سوی دگر تیزیِ چاقو و قمه مابین جاهلها

به زیر پله، پشت در، به خودکامی و بدنامی
ملاقات و بده بستان مایل ها و فاعل ها

دمادم جنگ و دعوا بین قوم خال کوبیده
سر بیست‌و یک و بیستو دو ساله بچه خوشگلها

من و امثال ماها را چه امن و عیش چون هر دم
خطر می بارد از دیوار و در از این اراذل ها

شب تاریک و تنهایی و دیواری چنین حایل
کجا داننـد آن آسـوده خوابیده به منزل ها

لب خود را ببند از شعر اگر قاضی چنین فرمود
که قاضی بی خبر باشد ز راه و رسم عاقل ها

من و یک دفتر و خودکار بین این همه لوطی
منم چون قطعه ای ناجور بین تکه پازل ها

خودم این جا اسیر عده ای اوباش و لایعقل
دلم در انجمنها و شب شعر است و محفل ها

مرنج از وحشت و تنهایی زندان خود هالو
که بدخواه تو وامانده است از شعر تو در گِلها

محمد رضا عالی پیام –هالو
۱۰ فروردین ۱۳۹۵


۲ نظر:

ناشناس گفت...

الایاایهاالهالو که داری جای در دلها مبارک باد آزادیت از زندان جاهلها
نمیباشد اگرقاضی زطنز ناب تو راضی بگو با گویش تازی که حل گردندمشکلها
امان ومال اگر خواهی برودنبال مداحی زامن و عیش محرومند طنازان وفاضلها
چواززرق وریاپاکی،نه بیشرمی نه هتاکی نمیتابند حرفت را :سبکلاران ساحلها"
دمت گرم و دلت خوش باد تا وچدان بیدارت
نگردد یکنفس همکاسه با دزدان و قاتلها

7/4/2016
د. شاکی

ناشناس گفت...

"سبکباران ساحلها" را لطفا اصلاح کنید.
د. شاکی