پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۵ فروردین ۱۳, جمعه

مهاجرینی که به سوی سرنوشتی مبهم در حرکت اند


مهاجرينی که در سرمای زمستان به سوی سرنوشتی مبهم گام برمیدارند
به راستی چرا هیچ یک از این مردان مهاجر جوان، به زنی که با پای برهنه، 
سه بچه را در کنار و پشت و بغلش، حمل می کند کمکی نمی کند؟
آیا حفظ بقای خود و از میان بردن ضعیف تر از چرخه رقابت از همین جا آغاز شده است؟

هیچ نظری موجود نیست: