پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۳ مهر ۲, چهارشنبه

گرامی داشت سیمین بهبهانی / اطلاعیه

بنياد اسماعيل خویی برگزار مي کند
گرامی داشت سیمین بهبهانی
 بانوی غزل ایران
همراه با سخنان
حورا یاوری و مهین خدیوی
شعرخوانی
مینو گرجی و روحا سبحانی
پیام ها
اسماعیل خویی، پرتو نوری علا، مهرانگیز کار،
میرزا آقا عسگری(مانی)، جهانگیر صداقت فر
افراد خانواده ی سیمین (علی و امید بهبهانی )
و
موسیقی احمد بگلو
همراه با پذیرایی
زمان: یکشنبه 28 سپتامبر2014
 ساعت چهار پس از نیمروز
مکان: دانشگاه جورجیا تک ، مرکز دانشجویان 
(ورودیه رایگان)
-Georgia Tech, Student Center, 350 Ferst Dr. Atlanta-GA-30313

تلفن اطلاعات  0933-846-770 و 0851-698-770

هیچ نظری موجود نیست: