پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۳ شهریور ۲۴, دوشنبه

سینمایی که دیگر سینما نیست

بسیاری از مدیران سینما تنها به دلیل عشق و علاقه به فرهنگ این مرز و بوم،
 چراغ سالنهای سینما را روشن نگه داشته اند
http://news.iranema.ir/news/2825908/iree/930622

هیچ نظری موجود نیست: