پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۳ شهریور ۲۵, سه‌شنبه

اعلامیه جمعی از هنرمندان و علاقمندان سیمین بهبهانی (28 مرداد 1393-19 تیر 1306) با کلیه امضاهای افزوده شده

دوباره می سازمت وطن!
عکس از رضا دقتی

هنرمندان و علاقمندان زنده یاد سیمین بهبهانی که مایلند امضای خود را در پای این اعلامیه بگذارند، هنوز می توانند با دکتر ناصر پاکدامن، یا پیوند سرا تماس بگیرند pakdaman1234@gmail.com
partowbnooriala@gmail.com     
سیمین بهبهانی دیگر در میان ما نیست. به جاودانگی پیوست. جاودان بود، جاودانه شد. سیمین، در زندگی، جامعه، فرهنگ و ادب، سنت شکنی سنت گذاربود از دودۀ زنانی که در راستای آرمانهای انقلاب مشروطیت، سنتهای سرکوبگر و نابرابری خواه و زن ستیز حاکم و رایج را برنتافتند و منادی برابری شهروندان شدند:
دولت آبادیها، سَیّاحها، تربیتها، منوچهریانها؛ و باز هم دیگران و دیگرانی: از پروین تا فرخ رو، از قمر تا فروغ، از "گلنار" تا دلکش  و از فخرآفاق تا آن سیمین دیگر! سیمین سربلندی زن بود. زن ماند و با سرفرازی چنین ماند. سیمین رد و نفی تبعیض جنسیتی بود و بطلان ضعیفه کیشی و قیم کرداری دوران و زمان.
در طول قرنها و قرنها، در گسترۀ ادب پارسی، زنان را نوشتن، سرودن و سرائیدن روا نبود. ورود بیشابیش زنان به عرصۀ هنر و ادب هم یکی از دستاوردهای دیگر جنبش آزادیخواهی  و تجددطلبی در ایران سالهای آغازین قرن بیستم است که  انحصار مردانه را درهم می شکند و ادب فارسی را با کلام و سخن زنان، جلال و غنای بیشتری می بخشد.  سیمین از بزرگان و بزرگترینهای شعر معاصر فارسی بود.
سیمین ساده سخن می گفت  و ساده می سرود. شعر او با نوآوری در وزن و آهنگ، سادگی در بیان و کلام همراه بود. آن کس که خود را "چابک غزال غزل" می نامید، شیرزنی بود که به حکومت مطلقۀ تک جنسی  بر سرزمین تغزل پایان داد.  با غزل او، شعر غنائی رنگی دیگر یافت: سرودی بی پروا و پر شور و شوق در دلدادگی و دلداری. آتشی که زنجیرۀ سنگین سنتها و عادتها را می گسست، بی پرده و به عیان به زبان می آمد و بر دلها و جانها می نشست.  و شعر سیمین، در تغزل خلاصه نمی شد که ترانه و ترانه سرایی هم بود و خاصه درین سالیان سخت، ادای شهادت هم بود: سرودن و سرائیدن روزمرّگیها و روزانه های مردمانی گرفتار در چنبره ای از بیدادها و سرکوبها و خودسریها. سرودنی که زمانی نهیب و فریادی می شد  و زمانی دیگرزهرخند طنزی  و پوزخند اعتراضی.  طنز او  پوسیده باوریها، زنجیرها و زنگارها و حقارت رسمیتها را نشانه می گرفت. اعتراض او خروشی مستمر بود به خودکامگی،  تاریک اندیشی و حکمروائی سیاهیها. سیمین قلمی بود که نمی شکست و زبانی بود که قفل نمیشناخت و کلامی که خاموشی نداشت.
شعر سیمین از عشق به ایران و به مردم و فرهنگ ایران آکنده بود. شاعر غزلها و ترانه ها، در نبرد برای آزادیها و بهروزیها و خروش به خودسریها و بیدادها، پیکارگری پیگیر و سخت کوش بود.  سیمین حضور دائم و فعال بود. هیچ بهانه نمی شناخت و هرگز از پا  نمی نشست: در برابرعملۀ جور و حصر و تعزیر و قصاص، استوار و یکسره ایستاد که همه قفلها را شکسته  می خواست: از  قفل اندیشه ها و زبانها  تا قفل زنجیرها و زندانها . سیمین استقلال رأی و عمل بود. شهامت بود و مقاومت پایدار.
سیمین نویدآور خوش فردا بود  که استوار و مصمم،  ندا در می داد که  "دوباره می سازمت وطن ". شعر او پیک شاد امید بود .
این چنین بود که ما، خوانندگان بیشمارش، خود را در شعر او می شناختیم که سخن از زبان ما می گفت و کلامش ازین زبان به آن گوش و گوشها می رفت و بر دلها می نشست وحکم و روال مستقر را به لرزه می آورد.  و هم این چنین بود که زنگ صدایش در گوشها می ماند. بازهم و بازهم کلامش را زمزمه خواهیم کرد. سیمین همیشه هست: آنچه کرد، آنچه سرود، آنچه نوشت و آنچه گفت همچنان سالها و سالها چون افسانه ها، خوشنوشته ها و سرمشقها، بر زبانها و قلمها جاری خواهد ماند. سالهای سال کلامش را زمزمه خواهیم کرد، که دعوت به جسارت بود و پایداری "... که فردا بهار دیگر آید"، "... که وقت نو برآید...".
  سیمین عضو کانون نویسندگان ایران بود. سوگ سیمین ، نه تنها سوگ نویسندگان ایران که سوگ همۀ زنان و مردان ایران است. سوگ ایران است.                                                                 
یادش بیدار و پایدار


فهرست نهایی امضاکنندگان (24 شهریور 1393 / 15 سپتامبر 2014):

رسول آذرنوش - نعمت آزرم - فرهاد آسور -  داریوش آشوری - ژانت آفاری - گیل آوایی - اردوان ارشاد - احمد اشرف - ناصر اعتمادی - بهمن امینی - اصغر ایزدی - کاظم ایزدی - ناهید باقری -  منیره برادران - نسرین بصیری - شهلا بهاردوست -  عباس بهشتی - علی بنوعزیزی - سهراب بهداد – محمود بی جان بیک - روشنک بیگناه – سیاوش پارسانژاد – سپیدۀ پارسی - کوشیار پارسی - شهرنوش پارسی پور - ناصر پاکدامن - باقر پرهام - آذر  پورآذر- امیر پیشداد - تقی تام - منیژه تام - گلی ترقی- نیره توحیدی - حمید جاذب - میهن جزنی - اسد جلالی - محمد جلالی (م. سحر) - فرشید جمالی - ماندانا جمالی – جواد جواهری -محمدرضا جواهریان - مریم جواهریان-  ویدا حاجبی - سروش حبیبی – فرنگیس حبیبی - علی حجت - تراب حق شناس -  نسیم خاکسار – مهدی خانبابا تهرانی - هادی خرسندی - لطفعلی خنجی - فیروزه خواجه نوری - زهره خیام - رضا دانشور - مهرداد درویش پور - رضا دقتی - جلیل دوستخواه - محمود راسخ افشار- ناصر رحمانی نژاد - علی رضوی -  محمود رفیع - سعید رهنما - مجید زربخش - ایران زندیه - اکبر سردوزامی - سهیلا ستاری - شهلا شفیق - حماد شیبانی - سعید ضرابیان - فروغ طیاری - اسدالله طیورچی -  بتول عزیزپور - رضا علامه زاده - نغمۀ علی نژاد - آنا عنایت - حسن فرشچی -  پرویز قاضی سعید -  قدسی قاضی نور - سیاوش قائنی -  فرشتۀ قریشی -  شهرام قنبری - مصطفی قهرمانی -   منیره کاظمی - کاظم کردوانی - اسفندیار کریمی - احمد کریمی حکاک – زویا گازچی - عاطفه گرگین - علی گوشه – رضا گوهرزاد - علی متین دفتری ـ هدایت متین دفتری - مجید مجابی - احمد مرادی - منیژه مرادی  – باقر مرتضوی - منیژه مرعشی – نادر مزکی -   ناهید مظفری - فریدون معزی مقدم - بهروز معظمی- هایده مغیثی – ابراهیم مکی – پروانه موسویان - مسعود مولی زاده  - ناصر  مهاجر - آناهیتا مهران ادیب –  تیمور مهران ادیب – فرزین مهران ادیب –  محمود مهران ادیب -  مهران میرفخرائی - عباس میلانی– مهدی ناظر - شیدا نبوی - نیکزاد نجومی - جمیله ندائی - علی ندیمی – فرهاد نعمانی - مجید نفیسی - نقی نقاشیان - شهین نوائی -  پرتو نوری علا -  بهمن نیرومند – ایرج واحدی پور -  شاداب وجدی - طلعت یگانه تبریزی - محسن یلفانی – مهدی یوسفی.

هیچ نظری موجود نیست: