پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۳ شهریور ۱۴, جمعه

شادباش - کانون نویسندگان ایران (در تبعید) به کانون نویسندگان ایران به مناسبت برگزاری مجمع عمومی

 بر اساس خبرگزاری اطلاعاتی و امنّیتی مهر: «مجمع عمومی و انتخابات کانون منحله نویسندگان ایران با وجود ممانعت قانونی ‌از فعّالیّت این نهاد، پس از ۱۲سال بر گزار شد...» تنظیم، تدوین و زبان این خبر اگر چه امنیّتی، اطلاعاتی و سراسر اتهام است، ولی‌گوهر آن حقیقتی را بیان می‌کند که دوستان هموند ما در مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران با شهامت و جسارت بسیار، به زبانی ساده، صمیمیانه و گرم، به مردم ایران و جهان اعلام کرده اند: 
«ما نویسنده‌ایم، ما زنده ایم و ما ادامه می‌دهیم»
باری، برگزاری این نشست همگانی پس‌از دوازده سال سکوت اجباری و فشارهای همه جانبه‌ای که برکانون نویسندگان ایران و اهل فرهنگ و هنر مترقی کشور ما اعمال می‌شود، پس از آن قتلهای فجیع، ضرب و جرحها، تهدیها، زندان و ارعابها، یک حادثه تاریخی است. مقاومت و مبارزه هموندان ما در دفاع از آزادی اندیشه و بیان بی‌‌هیچ حصر و استثناء در برابر حکومتی هار و تمامخواه که هیچ صدای مخالفی را بر نمی‌تابد، شایسته تمجید، تکریم و تحسین است. در سرتاسر تاریخ بشری « این خجسته آزادی» هرگز به هیچ کسی اهداء نشده است، آزادی مانند حق، گرفتنی است و همیشه نام کسانی در «جریده عالم» به یادگار مانده است که در این راه مبارزه کرده اند و بهای آن را نیز پرداخته اند.

هموندان گرامی، دست اندر کاران‌ کانون نویسندگان ایران.
کانون نویسندگان ایران «در تبعید» که در همه این سالهای دوری و تبعید، همواره از مبارزه و مقاومت شما در برابر اختناق و سانسور، به اشکال و انحاء مختلف پشتیبانی کرده و آن را وظیفه مبرم این نهاد دانسته و می‌داند، اقدام شایسته و شجاعانه شما را ارج می‌گذارد. هموندان گرامی، ما از راه دور، برگزاری موفقیّت آمیز مجمع عمومی‌ و انتخاب هشیارانه و با درایت مسولین این نهاد دموکراتیک را از صمیم قلب به شما شاد باش می‌گوئیم و برایتان سلامت و موفقیّت روز افزون آرزو می کنیم.

شاد و سر فراز باشید

دبیران کانون نویسندگان ایران «در تبعید»
نعمت آزرم، حسن حسام، حسین دولت آبادی، اسد سیف
۲ سپتامبر ۲۰۱۴ میلادی

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
چهارشنبه  ۱۲ شهريور ۱٣۹٣ -  ٣ سپتامبر ۲۰۱۴

هیچ نظری موجود نیست: