پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۳ شهریور ۱۶, یکشنبه

جامعۀ کاذب، رساله ای در باب احوالات فرهنگی جامعۀ ایران، نوشتۀ چنگیز پهلوان


جامعۀ ایران، پس از انقلاب 1357، به راستی هر آنچه در درون داشت، به بیرون ریخت و خویشتن خوبش را بیش از هر دوره و زمانی دیگر عریان ساخت و به نمایش گذاشت. این عریان سازی، درست در دوره و مقطعی سر بر کشید که توان و نیروی خود را مصروف دوگانه سازی خاصی کرده بود که تقیه نام گرفته است......

هیچ نظری موجود نیست: