پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۳ دی ۲۲, دوشنبه

ترورقلم واندیشه محکوم است / بیانیۀ ایرانیان مدافع حقوق بشر، در رابطه با ترور روزنامه نگاران نشریۀ فکاهی "شارلی ابدو" در پاریس

از 36 سال پیش که آیت الله خمینی به گفته خودش با "خدعه" از پاریس به تهران بازگشت وحکومت اسلامی را دراین کشوربنیان نهاد، در واکنش  به مطبوعات آزاد رسماً اعلام نمود که قلم های آزاد نویسندگان و هنرمندان را خواهد شکست ، کمی بعد از تهدید خمینی نسل کشی روشنفکران و آواره ساختن آنان در سرتاسرجهان بطورسیستماتیک توسط حکومت اسلامی درایران آغاز شد که تا به امروز ادامه  دارد و هم اینک ایران از نظر سانسورمطبوعات و تعداد روزنامه نگاران وخبرنگاران زندانی درصدر جدول کشورهای ناقض حقوق بشر قرار دارد .
12 ژانویه 2015

ما ایرانیان  مدافع حقوق بشر و مدافع آزادی قلم و اندیشه که 36 سال است توسط حکومت اسلامی ایران کشتار و زندان و شکنجه میشویم ، عمق ترورها وگروگانگیری های اخیر در پاریس را بخوبی درک میکنیم و ضمن محکوم کردن اعمال جنایتکارانه تروریست های بنیادگرا ، دراین لحظات خطیردر دفاع ازآزادی قلم و اندیشه و بیان ، همراه وهمصدا با مدافعان آزادی و حقوق بشر در سرتاسر جهان اعلام میداریم که : "ما شارلی هستیم." 

36 سال پیش که آیت الله خمینی به گفته خودش با "خدعه" از پاریس به تهران بازگشت وحکومت اسلامی را دراین کشوربنیان نهاد، در واکنش به مطبوعاتِ آزاد رسماً اعلام نمود که قلم های آزاد نویسندگان و هنرمندان را خواهد شکست. کمی بعد از تهدید خمینی، نسل کشی روشنفکران و آواره ساختن آنان در سرتاسرجهان بطورسیستماتیک توسط حکومت اسلامی درایران آغاز شد که تا به امروز ادامه  دارد و هم اینک ایران از نظر سانسورمطبوعات و تعداد روزنامه نگاران وخبرنگاران زندانی درصدر جدول کشورهای ناقض حقوق بشر قرار دارد


حکومت عوامفریب اسلامی ایران که ظاهراً اقدام تروریست های بنیادگرا را در پاریس  با اما و اگر محکوم نموده ! طی 36 سال گذشته هزاران دگراندیش ایرانی را با اتهامات واهی از قبیل "کافر" و "ضد انقلاب" اعدام و ترورکرده است ، چندی پیش یک شهروند ایرانی دیگررا بنام محسن امیر اصلانی به مرگ محکوم واو را اعدام نمود ، جرم محسن امیر اصلانی از نظر دستگاه قضائی حکومت اسلامی این بوده است که : درداستان زندگی کردن یونس پیامبر در شکم ماهی شک نموده بود ! سهیل عربی نیز اخیراً دردادگاه جمهوری اسلامی به جرم توهین به پیامبراسلام محکوم به مرگ شده است ، بنابراین جهانیان باید بدانند که بین افکار واعمال حکومت اسلامی ایران واقدام تروریستی در پاریس و جنایاتی که همه روزه گروههائی از قبیل داعش والقاعده و طالبان و گروههای تروریستی دیگر در خاورمیانه و شمال افریقا مرتکب میشوند تفاوت چندانی وجود ندارد ، یکی بنام متولی مذهب تشیع و دیگری بنام متولی مذهب تسنن و هردو بعنوان نماینده و مجری فرامین الهی مشغول آدمکشی اند!

درحمایت از آزادی قلم واندیشه و محکوم نمودن اعمال پلید تروریستهای اسلامی بمنظورایجاد رعب و وحشت و محدود نمودن آزادی قلم و اندیشه ، ما نهادهای مدافع حقوق بشرایرانی اعلام میداریم : آنچنانکه اعلامیه جهانی حقوق بشرجهانشمول و برای دفاع از حرمت و کرامت انسانی تمام انسانهای روی زمین تدوین شده است ، دفاع از آزادیهای مندرج در این منشور نیزجهانی است ومشارکت جهانی را میطلبد .

همبستگی برای حقوق بشر در ایران

امضاء ها:

١اتحاد برای ایران ـ بلژیک
٢انجمن ایران-سوئیس/ ژنو
٣انجمن تئاتر ایران و آلمان
٤انجمن جمهوریخواهان ایران – پاریس
٥انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران/هامبورگ
٦انجمن زنان ایرانی در مونترال
٧انجمن همبستگی با مردم ایران- دالاس
٨باشگاه جنبش سکولار دمکراسی در لس آنجلس
٩بنیاد اسماعیل خویی
١٠- پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران
١١- حامیان مادران پارک لاله - دورتموند
١٢- حامیان مادران پارک لاله - فرزنو
١٣- حامیان مادران پارک لاله - هامبورگ
١٤- حامیان مادران پارک لاله -مونیخ
١٥- حامیان مادرن پارک لاله( مادران عزادار ایران) جنوب کالیفرنیا
١٦- خانه همبستگی مهر/ کلن
١٧- شبکه همبستگی ملی ایرانیان فرزنو- کالیفرنیا
١٨- صداى موج سبز - جنبش سبز بيرمنگام
١٩- صداى موج سبز - جنبش سبز كارديف
٢٠- صداى موج سبز - جنبش سبز لندن
٢١- فدراسیون اروپرس
٢٢- فعالین حقوق بشر و دمکراسی برای ایران/هامبورگ
٢٣- كانون سيمرغ دورتموند
٢٤- كانون فرهنگ و هنر فرزنو – کالیفرنیا
٢٥- کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
٢٦- کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران-شیکاگو
٢٧- کمیته مستقل ضد سرکوب شهروندان ایرانی – پاریس
٢٨- مادران صلح مونترال
٢٩- همایش ایرانیان/هامبورگ
٣٠- همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشردر ایران- مونترال
٣١- همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشردرایران ـ لوس آنجلس
٣٢- همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشردرایران ـ نیویورک
٣٣- همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشردرایران ـ ونکوور

هیچ نظری موجود نیست: