پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۳ بهمن ۱۶, پنجشنبه

هنرِ مورد تأیید رژیم اسلامی ایران برای کسب اجازۀ وزارت ارشاد

حالا هی بگوئید وزارت ارشاد به هنرمندان، اجازۀ هنرنمائی نمی دهد!

هیچ نظری موجود نیست: