پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ خرداد ۲۶, سه‌شنبه

American Sniper / شعر / الف. ماهان

یك خیابان
یك مردم
یك نه

نه به آغا
وای اگر جمعیت بپیچد
چمدانش‌ را بسته آغا
مشق كند دمشق
عشق كنار جوجه‌اسدها


با نه مخالف است آغا
نه با الفِ انقلاب می‌آید
و اكنون نه
می‌ریزد از نای و از نگاه
نه می‌ریزد از آسمان و رودخانه
نه می‌روید از كشت و مزرعه
نه می‌پیچد در سكوت
و وای
وای اگر جمعیت بپیچد از انقلاب وای

النصرُ بالرعب، خداوند گفت
باید كه ترساند
و می‌فرستد آغا
پشتِ بامها
رویِ پلها
Islamian Sniper
و خداوند خراج می‌ستاند
نترسیم نترسیم ما همه با هم استیم!
اما خداوندِ قتال را چه كنیم؟
و می‌ترسد آنكس‌ كه نباید

و می‌شماریم ما هنوز
كشتگانِ بی‌سرود را
محصولِ كمپانی آغا
در خاكِ خودی
هنوز دائر
شش‌ سال پیش‌ از
American Sniper

چه فیلمی، چه منبری
علیل و ناقص‌ و گشاد و ریخته
آغا اشكی گرفت
نه؟
یك خیابان
یك مردم
یک ندا
یك آرزو
و بسیاری گور

1/6/2015

هیچ نظری موجود نیست: