پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ تیر ۲۰, شنبه

نگاهی‌ به زندگی‌، آثار و مرگ صمد، و پدیدۀ شایعه / گفتگوی رادیو پیام کانادا با دکتر مسعود نقره کار


https://www.youtube.com/watch?v=GNhQqebdXU4&feature=youtu.be
گفتگوی رادیو پیام کانادا با دکتر مسعود نقره کار در مورد زندگی‌‌، مرگ و آثار صمد بهرنگی. این بحث همچنین نگاهی‌ به پدیده شایعه در تاریخ سیاسی معاصر نگاهی‌ داشته است

هیچ نظری موجود نیست: