پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ مهر ۶, دوشنبه

گریز به لِزبُس / شعر به دو زبان فارسی و انگلیسی / مجید نفیسی

در مَعره، ابوالعلای شاعر را*
کافرِ حربی خواندند
و هزار سال پس از مرگش
سر از تندیسش جدا کردند.

گریز به لِزبُس 
در مَعره، ابوالعلای شاعر را*
کافرِ حربی خواندند
و هزار سال پس از مرگش
سر از تندیسش جدا کردند.
من شاهد این ویرانی بودم
و دانستم که جای درنگ نیست.
پس به ترکیه گریختم
و همراه با آوارگان سوری
از اِزمیر به لزبس شدم
جایی که سافوی شاعر
از عشق می گفت.
اینک در اردوی آوارگانم
با شماره
ای بر سینه
و ساندویچی در دست.
ای ابرهای سیاه
که بی واهمه از مرزها می
گذرید
نه اودیسه
ام که به وطن بازگردم
نه اِنیاس که وطنی در غربت بسازم*.
از مرگ گریخته
ام
و می
خواهم زنده بمانم
چونان ابوالعلا
که در شعرهایش بجا ماند.
 مجید نفیسی / ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۵ 
* ابوالعلا مَعری (۱۰۵۷-۹۷۳) شاعر آزاداندیش و نابینای عرب.
* اِنیاس قهرمان حماسه ی "انئید" اثر ویرژیل شاعر رومی.
http://www.iroon.com/irtn/blog/7230/

Escape to Lesbos
By: Majid Naficy


In Ma’arra*, the poet Abul ‘Ala*
Was called a death-worthy infidel
And a thousand years after his death
His statue was beheaded.

I witnessed this destruction

And knew it was not a safe place.
So I fled to Turkey
And along with Syrian refugees
Sailed from Izmir to Lesbos
Where the poet Sappho
Spoke of love.

Now I am in a camp of refugees

With a number on my chest
And a sandwich in my hand.
Oh, black clouds
Passing borders fearlessly
I am neither Odysseus who returns home
Nor Aeneas who makes a homeland in exile.
I have escaped death
And want to remain alive
Like Abul ‘Ala
Who survived through his poetry.

Majid Naficy

September 20, 2015
* A town in Syria.

* Abul ‘Ala Ma’arri (973-1057) A freethinker, blind Arab poet.

هیچ نظری موجود نیست: