پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ مهر ۱۶, پنجشنبه

آقای ما / شعر / پرتو نوری علا

آقای ما
صحتِ نظراتش را 
بی سند و مدرک نمی‎گذارد؛
برای جُفتک اندازی
جَفنگ‎یاتش را با کلام سعدی مزّین میکند: 

آقای ما 
صحتِ نظراتش را
بی سند و مدرک نمی‎گذارد‎؛
برای جُفتک اندازی
جَفنگ‎یاتش را با کلام سعدی مزّین میکند:
مرد "را خاری در پهلو، بِه که پیری"،
و محضِ روکم‎کنی
رندیِ عبید را، سَر بُریده 
                 تحویل می‎دهد:
" از خاتونی که ویس و رامین خوانَد، 
                    کون درستی روا مدار"

ریشخند نکردمش ای مردک، سعدی گوید:
"زن را خاری در پهلو، به که پیری"
و
بر سر نکوبیدمش ای دَبنگ، عبید گوید:
"از مردی که بنگ و شراب نوشد و... 
                   کون درستی روا مدار"

اما بادِ شنلِ شوالیه که به غبغب‎اش افتاد 
و به نخوت گفت:
- زیرِ سایه‎ام همه تقاضائی دارند
                 تو هم چیزی بخواه! 
آن وقت پاسخِ دیوژن کَلبی
            به اسکندر گُجَسته را 
 فریاد کردم:
"سایه‎ات را از سَرم کم کن!
            بگذار آفتاب بر من بتابد."


اکتبر 2015

۱ نظر:

تهمینه گفت...

Very Strong poem