پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ اسفند ۲۱, جمعه

به پیشباز بهارِ ۱۳۹۵ / شعر / پرتو نوری علا

بهار، با تردید میانه ندارد؛
تا خورشید، پردۀ ابر بشکافد
و سبزه بروید از زمین،
پشتِ سرما را خم کرده‎ست، بهار.


  به پیشباز بهارِ ۱۳۹۵


بهار، با تردید میانه ندارد؛
تا خورشید، پردۀ ابر بشکافد
و سبزه برویَد از زمین،
پشتِ سرما را خم کرده‎ست، بهار.

این پرندۀ کوچک هم
از شکستنِ شاخۀ نازکی
که رویَش نشسته، نمی‎هراسد؛
پرواز را باور دارد
و به لرزش برگی، یا ریزش شکوفهای
     به دلِ بهار می‎زَنَد.


به پیشباز بهار 2016 – لس آنجلس

۴ نظر:

Daryadel Tawana گفت...

ممنون این پرندۀ کوچک هم
........

پرواز را باور دارد

و به لرزش برگی، یا ریزش شکوفه‎ای

به دلِ بهار می‎زَنَد.

بهار ایرانی گفت...

زیبا همچون گوینده اش

پرتو نوری علا گفت...

سپاسگزام

صادق، صادق گفت...

ما هم سعی می کنیم پرواز را باور کنیم
شاید روزی از دست.... پرواز کنیم
شعر زیبایی است. ممنون