پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۳ مهر ۲, چهارشنبه

مهرگان یا جشن مهر به ایرانیان و بویژه زرتشتیان مبارک باد

 یکی از بزرگترین جشن های ایران، مهرگان است که در مهر روز، از بُرج مهر، در روزهای آغازین فصل پائیز برگزار می شود. 

زرتشیان ایران و خارج از ایران آن را در دهم مهر یا نزدیک ترین زمان به دهم مهر یا پیش از آن برگزار می کنند.
 "مهرگان" پس از نوروز، بزرگترین جشن ایرانیان باستان بوده است. این جشن در جوامع ایرانی خارج از ایران نیز به گستردگی برگزار می شود. این جشن در مهر روز آغاز شده و شش روز به طول می کشد و در روز "رام روز" به پایان می رسد. 
در زمان ساسانیان مردم بر این باور بودند که اهورمزدا، یاقوت را در نوروز و زِبَرجد را در روز مهرگان آفرید. همچنین آنان معتقد بودند که در این روز کاوه آهنگر علیه ضحاک یا آژی دهاک غلبه کرد. مهر یا میترا در زبان فارسی به معنای "فروغ، روشنائی، دوستی، پیوستگی، پیوند و محبت" است. مهر ضد دروغ و دروغگوئی، پیمان شکنی و نامهربانی است.

هیچ نظری موجود نیست: