پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۳ آبان ۸, پنجشنبه

بیانیۀ کانون نویسندگان ایران / در بارۀ "اسید پاشی های زنجیره ای"

کانون نویسندگان ایران: 
چنین اقدام هایی ریشه در سیاست و 
تفکری دارد که هدف آن سرکوب زنان 
و حذف آنان از عرصه های اجتماعی ست ..
بیانیه کانون نویسندگان ایران

در هفته های اخیر چند زن جوان در شهرهای اصفهان و مشهد قربانی اسید پاشی شدند. این حمله ها چندان تکرار شد که به "اسید پاشی زنجیره ای" شهرت یافت. 

ابعاد ضدانسانی و زن ستیزانه ی این اقدام، خشم و انزجار همگان را برانگیخت و بسیاری از مردم به ویژه زنان با حضور اعتراض آمیز خود نشان دادند که پدیده ی شوم اسیدپاشی بر چهره ی زنان هیچ نسبتی با فرهنگ مردم ایران ندارد بلکه برآمده از تفکر عقب مانده ای ست که مشابه آن از سوی نیروهای مرتجع داعش در سطح منطقه در حال وقوع است و خشم جهانیان را برانگیخته است. 

جلوگیری از اعتراض مردم، ضرب و شتم و بازداشت آنها و یکی از خبرنگاران با هدف سانسور خبری، در کنار برخی سخنرانی های تحریک آمیز و تصویب قوانینی که دست معترضان به حریم خصوصی مردم را باز می گذارد، پیامدهای فاجعه بارتری در پی خواهد داشت. 

کانون نویسندگان ایران ضمن همدردی با قربانیان پدیده ی شوم اسیدپاشی های اخیر و خانواده های آنها براین باور است که چنین اقدام هایی ریشه در سیاست و تفکری دارد که هدف آن سرکوب زنان و حذف آنان از عرصه های اجتماعی ست. 

کانون نویسندگان ایران خواهان دستگیری و محاکمه ی علنی آمران و عاملان این جنایت است.

برگرفته از: اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
پنج‌شنبه  ٨ آبان ۱٣۹٣ -  ٣۰ اکتبر ۲۰۱۴هیچ نظری موجود نیست: