پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ فروردین ۲, یکشنبه

چند دستخط از زنده یاد منصور خاکسارمتن اول کارت پستالی ست که منصور برای جهانگیر باقری پور، همسر خواهرش فرستاده است. جهانگیر از اعضای چریکهای فدایی خلق بود و در سال 1355 طی درگیری با مأموران ساواک کشته شد.
صغری خاکسار، خواهر منصور درباره این نامه می نویسد:
"نامه ای که منصور برای همسرم جهانگیر باقری پور فرستاده، به تاریخ 29/ 2/ 54 است. در  این سال  منصور برای گذراندن یک دوره کوتاه آموزش حسابداری بانکی به لندن رفته بود. نسیم در آن سال در زندان قصر بود. به همین خاطر منصور در این یادداشتی که پشت کارت نوشته، طوری از او نام می برد که در صورت  افتادن نامه به دست ساواک گزکی به دست آنها ندهد."

نامه ی دوم با خطی خواناتر نوشته شده است. صغری درباره این نامه می نویسد:

نامه دوم با مادر عزیزم شروع می شود و خطاب به من و ندا دخترم است که آنوقتها کوچک بود، در سال 66 نوشته شده است. منصور این نامه را وقتی در  آلمان بود به نشانی خواهرم کبری و همسرش در شاهین شهر برای ما فرستاده بود.

هیچ نظری موجود نیست: