پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ فروردین ۱۶, یکشنبه

ماکویی آهنگین / شعر به دو زبان فارسی و انگلیسی / مجید نفیسی

مرغِ مقلدی آواز می خوانَد
و جفتش آنرا باز می گرداند
روبروی خانه ی مه آلودِ من.

ماكویی آهنگین

مرغِ مقلدی آواز می خوانَد
و جفتش آنرا باز می گرداند
روبروی خانه ی مه آلودِ من.


چه ساده دل است او
و چه آسان خودش را لو می دهد
با نواهای تازه به تازه اش
از جاهایی كه دیده
و صداهایی كه شنیده:


اول كوكوی چرخ ریسكی در جنگل،
دوم قورقورِ غوكی در آبگیر،
سوم بگیر بگیرِ دزدگیرِ یك ماشین،
چارم ایست ایستِ چراغِ راهنمای سخنگو!


مرغ مقلد آنگاه می پرد
و مرا تنها می گذارد
پا به ركابِ دوچرخه ای ثابت
در ایوانكِ خانه ام
با صداهای شهری هنوز در خواب.


اینك ناله ی چرخ مرا می نوازد
و جفتش آنرا باز می گرداند
چونان ماكویی آهنگین*
روبروی یك خانه ی دیگر.


مجید نفیسی
۲۷ مه ۲۰۰۵

* "ماكوی آهنگین از گلوی مرغ مقلد." والت ویتمن

برگرفته از ایرون دات. کام

A Musical Shuttle
Majid Naficy 
A mockingbird sings a song
And his mate returns it
In front of my foggy home.

How simple he is
And how easy he reveals
The places he has seen
And sounds he has heard
With his ever-new melodies:

First the cuckoo of a chickadee in a forest,
Second the ribbit of a frog in a pond,
Third the catch-catch of a car alarm,
Fourth the stop-stop of an audible stoplight!

The mockingbird then flies away
And leaves me alone
To the pedaling of my stationary bike
On the little balcony of my house
With the noise of a still-sleeping city.

Now he plays the whines of my bike
And his mate returns it
Like a musical shuttle*
In front of another home.

Majid Naficy
May 27, 2005

* “Out of the mocking-bird's throat, the musical shuttle.” Walt Whitman 

۱ نظر:

DoustihA گفت...

What a beautiful poem.
Majid's poems are touching, meaningful, adaptable to our real life. I love his poems.
He is greatest poet in our contemporary literature.