پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

پیوند سرای نویسندگان، شاعران و هنرمندان سکولار دمکرات ایران

۱۳۹۴ تیر ۲۶, جمعه

خانم‎ها، آقایان، گم شده است / شعر / الف ماهان


اما اینجا امروز
آخر یا اولِ زمان
شطرنجِ هسته و كوسه
همه هراسِ من است این كابوس‌:
خانمها، آقایان
گم‌شده
یك ایران

در این آبهای خونگرم
در این سیاهه جنون
در این آبهای طلا
كه پطرِ كبیر میلِ گم‌شدن می‌كرد
غرق‌شده است گویا*
»دكلِ دین«

پیشینیان هم خواب دیده‌بودند
حضرتِ ذوالجلال نبی‌السارقین
خود ثبت‌فرموده:
كوسه خواهد جوید دكلِ نفت را
رقمِ 78 كرور هم آمده در متن
گیرم نه دلارِ شیعه
كه خودِ آخرالزمان است كنون
و عصرِ پدایدِ مرموزه و ارقامِ ضاله و
دروغِ جلاله، از جمله:
با همان عبای بلند
هجرت كرده به شهرها
قبایلِ كوسه!

اما شرط می‌بندم خودِ حضرت هم نمی‌دانست
كوسه‌چران كیست؟
هسته‌پران ظاهرمی‌شود از خراسان و منتظران .‌.‌.
ورنه در همان خواب از ترس
فجعه می‌فرمودند حضرت نبی. تمام

اما اینجا امروز
آخر یا اولِ زمان
شطرنجِ هسته و كوسه
همه هراسِ من است این كابوس‌:
خانمها، آقایان
گم‌شده
یك ایران

باوركنید از همان روز
كه عارفی آمد چنان كامل
زیرِ درختِ سیب
پاشید به صورتِ خداوند اسید
همان روزِ وزین، گم‌شد چیزی

سپهری مُرده‌بود
و صدای پای خون
رادیو را هم اشغال‌كرد و زلزله*
عرفات را روی سرِ تهران خراب
در آن صحرای مُرده
باید گم‌می‌شد تهران
جان‌كندنی میانِ صفا و زالو
فروغ مُرده‌بود و ساعتها
فقط چهار بار می‌نواختند
و آگهی ترحیمِ روزنامه
با عكس‌ جنازه مزْین بود
تصادفِ آدم با گلوله
طناب هم كم‌كم مُد شد
و معراجِ جرثقیل
یادم هست شاملو هنوز زنده بود
و در گورِ شهیدانش‌ گرده به گرده می‌شد
و هنوز گم‌نشده بود ایران

یادم هست شانزده‌سالگی
زنی در كاپری مرا به ایتالیایی خواند
گم‌نشدم
اما سالها بعد در پروندة پناهندگیم
نمی‌خواستد ثبت‌كنند:
فراری از كدامین خویشتن؟

و اكنون رهبرِ راستها در تلویزیون
از شباهت ما‌ست شاكی
با سوسكهای انتحاری!
و اكنون جامعه جهانی
تمامِ این خاك را با ذره‌بین می‌گردد
دنبالِ شپشِ هسته‌ای
و اكنون از امارات تا مالزی
با دخترانِ آغا، دلار می‌شود
ناموسِ دین
برغم قانونِ سنگسار
موشهای تحریمی
می‌جوند شمشهای بانكِ مركزی
در فقه شیعه جایز است
زنای مالی بر ثنای صیغه

و اكنون روی سقفِ پورشه
آغا منبر رفته
گذار از امام و اقتصاد خرمحور
به بازارِ مقاومت
نه كاپیتالیسمِ غربی
نه سوسیالیسمِ شریعتی
»به نانِ شب محتاجند
فقط یك میلیون تهرانی«
گفت شهردارِ حزب‌الله پشت به دوربین
كه سردارِ دكل می‌خندید هنوز!
در نظامِ شیشه و حجاب
گم‌شده است ایرانی

و اكنون در وین
با بوی كباب شبِ احیا
تكذیب‌می‌كند وزیرِ خارجه گریان
»ما نیستیم آن مردانِ خشمگین با صورتهای پوشیده .‌.‌.«
و باز صورت مسئله:
ایرانی گم‌شده‌است آیا؟
هیچكس‌ هم ننوشت:
زیر آن بهمنِ سنگین ما
ما به روحِ خود تجاوزكردیم!

یا نبی‌السارقین
یا صفاء العارفین
یا روح المؤمنین
روزی كه رجعت‌كنی با اسبِ اخته زمان
گم‌می‌شوی تو نیز با عَلمِ دین
كه در شمالِ خلیجِ فارس‌
یك وطن گم‌شده است


5/7/2015

* دكل نفتی ساخت رومانی، با نام دین، به ارزش‌ 78 میلیون دلار، سفارش‌ دولت اسلامی، كه ‍
وزارت مربوطه می‌گوید مفقود شده است.
* انقلاب ایران زلزله‌ای بود كه خاورمیانه را لرزاند. مرحوم عرفات در تهران گفت.


هیچ نظری موجود نیست: